Uczestnicy 2020:
508103
Zielona Ręka. Arka

październik 2020

Dla zwierząt

Dla zwierząt

Czas trwania: październik 2020

Pomoc zwierzętom od zawsze stanowi ważny filar naszych działań. Budowaliśmy już domki dla jeży, zbieraliśmy fundusze na pomoc fundacjom opiekującym się zwierzętami, teraz chcemy uświadamiać konsumentom, że nadmierna spożywanie mięsa ma wpływ na naszą planetę.

Dla kogo? szkoły

Założenia i cele

Nadmierne spożywanie mięsa zatruwa Ziemię nie mniej niż samochody i fabryki. Z mięsa pozyskujemy zaledwie 18% spożywanych codziennie kalorii, podczas gdy do jego wyprodukowania używamy 80% ogółu użytków rolnych dostępnych na naszej planecie.

W ramach akcji Dla zwierząt chcemy uświadamiać ludzi, jak zgubny wpływ na naszą planetę mają przemysłowe hodowle zwierząt i że konieczne jest ograniczenie spożycia mięsa oraz produktów odzwierzęcych.

Zgłoś gminę, szkołę lub firmę do tego wydarzenia

Dołącz