Uczestnicy 2020:
508103
Zielona Ręka. Arka

listopad 2020

Dzień czystego powietrza

Dzień czystego powietrza

Czas trwania: listopad 2020

Tytuł pierwszej kampanii, Nie trujcie, podkreślał, że niska emisja (głównie spalanie w domowych piecach grzewczych) jest bardzo szkodliwa dla każdego człowieka, ale przypominał też, że każdy z nas ma w tym swój udział. Największe szkody ponoszą jednak najmłodsi, stąd hasło: Kochasz dzieci, nie pal śmieci, do dziś rozpoznawalne w całej Polsce.

Dla kogo? szkoły, gminy, firmy, osoby prywatne

Założenia i cele

W 2005 roku nasze działania zostały ujęte w ogólnopolską akcję Dzień Czystego Powietrza, który każdego roku jest obchodzony 14 listopada. Problem niskiej emisji jest na tyle istotny, że ten jeden dzień rozrasta się w działania edukacyjne prowadzone praktycznie przez cały okres grzewczy.
Fundacja Ekologiczna ARKA skupia się w tych działaniach na edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Wykorzystując różnorodne metody, takie jak pisanie listów do dorosłych, wystawy w urzędach i centrach handlowych czy współpraca z mediami, trafiamy także do dorosłych.

15 lat działań na rzecz czystego powietrza to ponad 1000 prelekcji i warsztatów, prezentacja wystawy tematycznej w ponad 50 centrach handlowych, 500 artykułów i informacji w mediach o problemie palenia śmieci w domowych piecach grzewczych. To również ogólnopolskie konkursy i akcje edukacyjne, które pobudziły do działań lokalnych. Organizowały je placówki edukacyjne, samorządy i organizacje społeczne.

Zgłoś gminę, szkołę lub firmę do tego wydarzenia

Dołącz