Uczestnicy 2020:
508103
Zielona Ręka. Arka

marzec 2020

Łapmy wodę

Łapmy wodę

Czas trwania: marzec 2020

W porównaniu z innymi krajami europejskimi zasoby wodne Polski (wody powierzchniowe w rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych oraz wody podziemne) są niewielkie. Średnio na mieszkańca przypada 1580 metrów sześciennych wody na rok. Jest to wskaźnik 3 razy mniejszy od średniej europejskiej i 4, 5 razy mniejszy od przeciętnej dla świata.

Dla kogo? szkoły

Założenia i cele

Celem akcji jest nakłonienie jej uczestników do gromadzenia, w miarę możliwości, wody deszczówki oraz poszanowania zasobów wodnych. Akcja promuje zasady i potrzeby małej retencji, zachęca do magazynowania deszczówki. Jest skierowana do placówek oświatowych, organizacji i instytucji, które chce zachęcać do mądrego gospodarowania wodą.

Zgłoś gminę, szkołę lub firmę do tego wydarzenia

Dołącz